Bal Hakkında

Bal ; Bal arılarının nektarları alarak vücutlarından salgıladığı bir takım enzimlerle işlenmesi sonucu oluşan sağlıklı , dayanıklı , yoğun ve yüksek besin değeri içeren bir besin maddesidir.                 

                       

Nektar: Bitkiler tarafından üretilen, şeker bakımından zengin bir sıvıdır ve balın kaynağıdır. Bal arılarının beslenmesinde ve bal üretiminde önemli bir yere sahiptir.            

 

Kovan Hakkkında

                       

Kovan: Bal arılarının birbirinden ayrı koloniler halinde yaşamlarını sürdürdükleri barınaklara veya sığınaklara kovan adı verilir. Doğal yaşam dışında kolonileri barındırmak amacıyla insan tarafından yapılan kovanlar ilkel, geçit ve modern kovanlar olmak üzere üçe ayrılır.       

 

Arı Hakkında

                       

Arı Kolonisi: Ana arı, işçi arı ve erkek arıdan oluşan ve bir grup halinde yaşamını sürdüren arılar topluluğuna verilen addır.                    

                       

Ana arı: Arı kolonisinde, yumurtlayarak ve salgıladığı feromon ve hormonlarla koloniyi bir arada tutarak koloninin devamlığını sağlayan dişi bireydir. Her kolonide bir adet bulunur. Koşullara göre 5-7 yıl kadar yaşayabilmekle beraber modern arıcılıkta 1 veya 2 yılda bir değiştirilir.                       

                       

Erkek Arı: Vücut yapıları bakımından koloninin en tombul bireyidir. Erkek arılar ana arıdan kısa, işçi arıdan uzundur. İğneleri yoktur. Koloni yaşamındaki tek işlevleri ana arıyı döllemektir. Kolonide en çok oldukları dönemde sayıları birkaç yüz dolayındadır. Normal koşullarda 5 ay yaşayabilir.                 

                       

İşçi arı: Koloniyi oluşturan bireyler içinde en ufak bireydir. Kolonideki sayıları mevsime göre 20-80 bin arasında değişir. Yaşam süresi en kısa bireydir. Ortalama 35 gün yaşar.         

    

Arı dansı:  Arıların, ihtiyacı duydukları kaynağın yönünü, mesafesini ve ne olduğunu anlatabildiği bir hareket biçimidir. Arılar bu amaçla kovan içerisinde petek üzerinde dairesel ve kuyruk sallama dansları yapar.

 

Arı Ürünleri Hakkında

                       

Propolis: Belirli ağaçların tomurcuklarından sızan yapışkan reçinemsi bir maddedir. "Arı sakızı" olarak da adlandırılan propolis, arı tarafından polen sepetinde taşınır. Propolis, girişi daraltmada ve kovan açıklıklarını onarmada, petek gözlerinin dezenfeksiyonunda ve kovan içinden atılamayan ölü zararlıların kokuşarak mikrop üretmelerini önlemek üzere sırlanmalarında kullanılır.                    

                       

Polen: Çiçeğin erkek üreme birimi olan ve erkek organ üzerinde bulunan polen arıların, yavrularının ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde protein, vitamin ve mineral kaynağı olarak bol miktarda kullandıkları bir maddedir.             

                       

Arı Sütü: Genç işçi arıların bol miktarda polen ve bal yiyerek yutak üstü bezlerinden salgıladıkları, krem rengi ve kıvamında, ana arı ve larva beslemede kullandıkları değerli bir besin maddesidir.   

              

Balmumu: Bal arılarının genel olarak 12-18 günlük, fakat en çok 14 günlük dönemde bal yiyerek karın halkaları arasında bulunan bezler tarafından salgıladıkları bir maddedir. Zirai Arıcılıkta Petekli Bal Üretiminde Çerçevenin Her İki Tarafı da Arı Tarafından İşlenmesi Amacıyla İşlenerek Çıtanın Ortasına Konulur.