Arıcılıkta Mevsimsel İşler

Arıcılıkta Mevsimsel İşler

Arıcılıkta başarılı olabilmek için güçlü ve sağlıklı bir koloni ile çalışmak esastır. Önemli olan çok sayıda kovana sahip olmak değil kovan başına alınan maksimum ürün miktarının fazla olmasıdır. Bu da çok iyi bakım, besleme ve koloni yönetimi bilgisine sahip olmayı gerektirir.

 

Arıcılıkta bir yıl boyunca süren çalışmaları genel olarak;

1- İlkbahar dönemi,

2- Oğul veya Bölme dönemi,

3- Bal ve hasat dönemi

4- Sonbahar ve kışlatma dönemi olmak üzere 4 ana döneme ayırabiliriz.

Aslında kesin sınırlarla birbirinden ayrılamayan bu dönemler birbirlerine bağımlı olup yıl içinde bir bütünlük gösterirler. Çünkü bir dönemde aksatılan bir iş, takip eden dönemlerde problem olarak arıcının karşısına çıkar.

Çalışmalar sırasında öncelikle bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

- Arılığa girerken maske ve eldivenler giyilmiş olmalıdır.

- Kovan bakımını yapmadan önce mutlaka körükle duman verilmelidir.

- Kovan aktarılırken koloninin düzeni bozulmamalıdır. Yani çerçevenin konumu eski kovanda nasıl ise, mümkün olduğunca yeni kovanda da aynı olmalıdır. 

- Arılığa girerken herhangi  bir koku sürülmemelidir. Çünkü koku arıların sokma içgidülerini kamçılar. 

- Kovan İçi kontrolleri mümkün olduğunca hızlı fakat sakin bir şekilde yapılmalıdır. Soğuk havalarda asla kontrol yapılmamalıdır. Soğuk havalarda kovanın açılması arıları paniğe sevk eder ve çok hırçınlaştırır. Ayrıca koloni üşüyebilir. Bu da hem hastalıklar

İçin uygun bir ortam oluşumuna, hem de arıların bal tüketiminin artmasına neden olur.

- Koloniler için sicil kartları tutulmalı, kontrollerde elde edilen tüm sonuçlar bu kartlara muhakkak yazılmalıdır. Kovanların kayıtlarının ayrı ayrı mevcut olması o kovanların geleceği için oldukça önemlidir. Bu kovanın geçmişteki durumunu net bir şekilde 

Gösterdiği için yapılması gereken işlemlere de ışık tutacaktır.

 

İlkbahar Döneminde Yapılacak Çalışmalar

- Arılık yerinin düzenlenmesi ve kolonilerin arılığa alınması

Kovanların arılığa yerleştirme işlemi dışarıda sıcaklık 10-12 C olduğunda ne mümkün olduğunca akşam ya da sabah saatlerinde yapılmalıdır. Aksi halde güneşli havada arılar aniden uçuşa geçerek diğer kovanlara girebilirler. Arılar uçuşa başladıktan sonra arılığın ve kovanların yeri mecbur kalmadıkça değiştirilmemelidir. Kovanlar güney-güneydoğu yönüne bakmalıdır.

 

Arılığa yerleştirilen kovanların;

- Standart olmasına,

- Yerden en az 30-40 cm yükseklikte ve uçuş deliğine doğru %4 eğimli olmasına,

- Bulmaca tarzında ve birbirlerinden en az 1-1.5 metre uzaklıkta olmasına, 

- Hava akımı ve cereyanda olmamasına, 

- Arıların uçuş istikameti açık olacak şekilde yerleştirilmesine,

- Uçuş tahtası veya kovanın ön yüzünün farklı renklerde ve kovan numaralarının da okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. 

İlk kontrolde havanın açık, güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın +14 C üzerine çıktığı bir günde (kovan açılmadan) kovan tip tahtası temizliği yapılır. Dip Tahtası, üzerindeki mum kırıntıları ve arı ölülerinden temizlendikten sonra pürüz alevinden geçirilir. Bu arada dip tahtası üzerinde görülen kırıntı ve artıklar incelenerek koloninin durumu hakkında bilgi edinilmeğe çalışılır. 

İkinci büyük kontrolde;

Bu kontrolde;

- Kovan ve çerçeve kontrolü,

- Ana arı ve oğul kontrolü,

- Besin kontrolü

- Hastalık ve zararlı kontrolü,

- Kovan aktarma (gerekli ise) işlemleri yapılır.

 

Sonbahar Dönemi Çalışmaları

Arıcılıkta sonbahar bakımı arı ailesinin geleceği açısından büyük önem taşır. Arıların kışı emniyette geçirebilmeleri, çeşitli hastalıklardan korunabilmeleri ve bir sonraki sezona güçlü girebilmeleri büyük ölçüde sonbahar bakımına bağlıdır. Bal hasatını takiben fazla vakit kaybetmeden havanın güzel olduğu bir günde sonbahar bakımına, başlanmalıdır. Bu bakımında; kışlık yiyecek durumu, kolonideki ana arı ve işçi arı durumu, kovanların ve arılığın durumu gözden geçirilir.

Kışlatma

- Bal arısı kolonilerinin aktif sezon sonrasında dinlenecekleri dönem olup hava sıcaklığının +14C’nin altına düşmesiyle başlar.

- Salkım merkezinde sıcaklık 28-33 C iken salkım yüzeyindeki sıcaklık 6-8 C civarındadır.

- Arılar salkım içerisinde nöbetleşe olarak salkım içinden dışına doğru hareket ederler.

- Kışlatma sonunda ölüm oranı;

%0-5 çok iyi

%10 normal

>%11 zarar (DİKKAT BAŞKA NEDENLER VAR!!!)

Not: Yılmaz Gıda Arıcılık Kitabından Alıntıdır.

Etiketler: Canpetek Bal, Arı, Arıcılık, mevsim, Arı bakımı, İlkbahar, Sonbahar, Kış
Haziran 01, 2022
Listeye dön
Çerez Kullanımı